CERTIFICATS
  • Certificat assistència presencial
  • Certificat assistència on-line
  • Certificat pòster

ACCÉS

19 al 21 d’Abril del 2018