societats, associacions i fundacions

on les organitzacions crèixen

La gestió d'una entitat sense ànim de lucre requereix un equip multidisciplinar i amb experiència contrastada per tractar temes que van des dels merament administratius (constitució de la associació/societat/fundació com ens jurídic, gestió i manteniment de la base de dades dels socis, etc.) fins a aquells aspectes relacionats amb temes més complexes com per exemple la definició i execució de plans estratègics.

A mesura que l'organització evoluciona i creix, la dificultat de gestionar l'entitat augmenta, ja sigui per l’augment del volum de transaccions o per la major complexitat de las tasques que s’han de desenvolupar (gestió de la comunicació amb membres, voluntaris, accionistes de l'entitat, etc.).

A bocemtium, l’alta qualificació del nostre equip i la nostra experiència en aquest sector ens permet encarregar-nos, entre altres, de les següents tasques:

Legal
> creació legal de la entitat sense ànim de lucre (estatus, junta directiva, etc..)
> coordinació i seguiment d’aspectes legals relacionats amb l’entitat (segons llei 50/2002)
> elaboració d’actes de reunions,
> desenvolupament, coordinació e implementació de reformes estatutàries,
> desenvolupament, implementació i gestió de processos d’elecció de càrrecs.

Administrativa - economica
> creació, gestió i manteniment de la base de dades dels socis i membres,
> gestió financera - contable,
> gestió de tributs i obligacions mercantils (impostos, llibres oficials, comptes anyals, etc.).

Marketing intern / extern
> desenvolupament de la política de comunicació amb els socis, membres i diferents accionistes de l'entitat,
> desenvolupament i gestió de publicacions (revistes, butlletins, news letters, etc.),
> creació, gestió i manteniment de pàgines web i direccions d’e-mail (entitat, membres junta directiva, membres assamblea general, etc.).

Estratègica
> desenvolupament de plans estratègics,
> estudis de millora social i econòmica de projectes,
> gestió de projectes,
> fundrasing: captació de fons privats.

Operativa
> gestió i coordinació de reunions (juntes directives, consells, assemblea general, comitès, etc.), desenvolupament d’agendes, etc.
> supervisió i coordinació d’events de l’entitat,
> definició del marc de col·laboració amb la resta d'accionistes de l'entitat,
> assessorament per la millora de l’organització i gestió d’events i activitats,
> cerca i tramitació d’ajuts i subvencions públics.

IT & tecnologia
> creació, gestió i manteniment de pàgines web corporatives,
> creació, gestió i manteniment de sistemes de e-health,
> creació, gestió i manteniment de bases de dades de membres, socis, clients i proveidors,
> centraletes telefòniques virtuals,
> disseny i implantació de plataformes de e-learning,
> gestió i control d’accessos (codi de barres, chip RFiD),
> presentació multimèdia de comunicacions póster,
> desenvolupament de projectes a mida.

Demani’ns més informació, sense compromís, a info[@]bocemtium.com o per telèfon al +34 93 416 12 20.