Normes

Normes de presentació de Comunicacions Científiques

Enviament online fins el 25 de gener 2019

Tipus de comunicacions

Poden presentar-se tots aquells treballs d’investigació relacionats amb les Úlceres per Pressió i altres Ferides Cròniques, de qualsevol temàtica i metodologia.

Els resums han de contenir entre 400 i 600 paraules (sense comptar bibliografia ni títol). Seguiran l’estructura habitual: introducció, objectius, material i mètode, conclusions i bibliografia. No poden contenir ni gràfics, ni figures ni taules.

L’autor ha de deixar constància de si vol realitzar una presentació oral o en format pòster. Un màxim de 8 autors i el ponent es citarà en primer lloc.

El Comitè Científic és qui decidirà definitivament el format de presentació segons l’ interès científic que se li reconegui. El Comitè Científic es reserva el dret a reclamar informació addicional sobre el resum.

Els membres del  Comitè Científic i Organitzador poden presentar comunicacions o pòsters però si el primer autor és membre del comitè no podrà optar a premi.

Els treballs hauran de ser inèdits i originals (no publicats ni presentats en cap altre congrés o fòrum).

Si es vol optar a premi del Comitè Científic s’haurà de presentar el treball complet. Enviar-ho a: jifc@bocemtium.com

Els treballs que optin a premi seran avaluats durant les jornades i el Jurat de Premis determinarà els treballs guanyadors.

Àrees Temàtiques

  1. Cassos Clínics en Ferides cròniques de difícil curació.
  2. Organització i Estratègia en el àmbit Assistencial.
  3. Organització i Estratègia en Seguretat, Qualitat i Innovació.
  4. Àrea Lliure

28 de Febrer i 1 de Març de 2019