Organitzadors

 

 

 

 

 

COL·LABORADOR

 

COMITE ORGANITZADOR

President d’Honor: Sr. David Cusidó Murillo
President del Col.legi Oficial d’Infermers/es d’Andorra

Presidenta: Sra. Ana Mª Flujas Jiménez
Responsable Àrea Assistencial del Centre Socio-Sanitari El Cedre – SAAS

Secretària: Sra. Elisabet Mateos Navarro
Coordinadora general a temps parcial Hospital Nostra Senyora de Meritxell -SAAS

Tresorera: Sra. Mª del Mar Novis Berenguel
Infermera d’Atenció Primària – SAAS

Presidenta del Comité Científic: Sra. Èrika Homs

Vocals:
Sra. Eva Emilia Dos Santos Teixeira
Infermera del Centre Socio Sanitari El Cedre – SAAS
Sr. Joan Bernat Ferrando Garrigós
Coordinador de Qualitat Àrea Seguretat del pacient – SAAS
Sra. Sílvia Mandicó Garcia
Coordinadora General Hospital Nostra Senyora de Meritxell – SAAS
Sra. Mª Elena Saba
Infermera Referent en Diabetis i Ferida Crònica Hospital Nostra Senyora de Meritxell – SAAS
Sra. Meritxell Torà Rey
Infermera d’Atenció Primària – SAAS

28 de Febrer i 1 de Març de 2019