Secretaria Tècnica


Plaza Gal·la Placídia 1.
08006 Barcelona, Spain.
T. +34 93 416 12 20
jifc@bocemtium.com

28 de Febrer i 1 de Març de 2019